75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje

ZANIMLJIVE INFORMACIJE I ČLANCI


Alternativa antibioticima kod životinja i ljudi: BUDUĆNOST ILI ZABLUDA?

14.11.2018. (Izvor: Alo!)

Počevši od otkrića i upotrebe penicilina u četrdesetim godinama prošlog veka, antibiotici igraju značajne uloge u prevenciji, kontroli i tretmanu infektivnih oboljenja životinja i ljudi. Takođe, mnogo puta je dokazano da se antibiotici mogu iskoristiti i kao promotori (stimulatori) rasta i proizvodnje kod životinja, što je postalo često korišćena tehnika za podizanje proizvodnje u savremenom stočarstvu. Međutim, nekontrolisana i bezrazložna upotreba antibiotika dovela je do zabrinutosti od sve učestalije pojave bakterija rezistentnih na većinu antibiotika koji se upotrebljavaju u medicini i veterini, kao i do prenošenja pomenutih faktora rezistencije sa bakterija koje inficiraju životinje na bakterije koje inficiraju ljude. [PROČITAJTE VIŠE]


Savremena informatička rešenja za sastavljanje receptura smeša koncentrata

27.05.2020. (Izvor: CSSFMX2020demo)

Uspeh stočarske proizvodnje u najširem kontekstu je rezultat interakcije nasledne osnove životinja i paragenetskih faktora. Negenetski faktori su brojni i obično se zajednički imenuju kao odgajivački uslovi. To su pre svega uslovi smeštaja, nege, ishrane i zdravstvene zaštite životinja. Teško je neke od njih posebno izdvojiti kao najvažnije. Ipak, kada se razmatra struktura cene koštanja stočarskih proizvoda, svakako da je ishrana jedan od najznačajnijih odgajivačkih uslova. Pravilno koncipiranje obroka, moguće je jedino uz dobro poznavanje hemijskog sastava hraniva i potreba životinja. Čak i kada ovaj zadatak obavljaju profesionalni nutricionisti, to nije nimalo jednostavno. Razvoj računara donekle je olakšao ovaj mukotrpni posao. Postoje brojna softverska rešenja za sastavljanje receptura smeša koncentrata. [PROČITAJTE VIŠE]