75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje


Sredstvo za vezivanje mikotoksina za upotrebu u stočnoj hrani.


Šta je Globafix?


 • Globafix je jedinstveni prirodni mineral gline, magnezijumom bogat montmorilonit ili HSCAS sa visokim prirodnim afinitetom za vezivanje aflatoksina, trihotecena, ohratoksina i zearalenona.
 • Nakon uzimanja obroka, formiraju se stabilne hemijske veze izmedju mineralne strukture Globafix-a i mikotoksina, sto sprečava absorpciju mikotoksina u digestivnom traktu.
 • Globafix pojednostavljuje izbor upešnog programa efikasne kontrole mikotoksina.

Prednosti i benefiti:


 • Visoka efikasnost vezivanja.
 • Efikasan za širok spektar mikotoksina.
 • Bezbedan, ne vezuje hranljive materije.
 • Jednostavna primena, nije potrebno podešavanje doziranja za različite nivoe kontaminacije najvećeg broja mikotoksina.

Globafix zadovoljava najvažnije kriterijume koji definišu efikasan fiksator mikotoksina:


 • Globafix poseduje visoki kapacitet efikasnog vezivanja u mrežu širokog spektra mikotoksina. Kapacitet vezivanja Globafix-a je iskazan In vitro čini razliku u odnosu na procenat absorbovanih i procenat odvojenih mikotoksina u okruženju koje simulira uslove digestivnog trakta.
 • Globafix je bezbedan. Vezuje samo mikotoksine. Ne vezuje hranljive materije čak ni u maksimalnim dozama u stočnoj hrani, sa ili bez kontaminacije mikotoksinima.
 • Efikasnost In vivo vezivanja mikotoksina Globafix-a je potvrđena u brojnim istraživanjima rađenim u Evropi, Aziji i Južnoj Americi.

Druge prednosti:


 • Globafix je termostabilan u procesu proizvodnje stočne hrane.
 • Globafix je prirodan i bezbedan proizvod. Slobodan od dioksina ili bilo kakvih sintetskih sastojaka.
 • Globafix se može primenjivati sa drugim sredstvima za vezivanje mikotoksina kako bi se prosirio spektar efikasnosti.

Preporučeno doziranje:


 • Standardna doza: 1,0 kg/t
 • Visoka doza DON/ZEA: 1,5 kg/t