75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje

TANIMIL SCC

[VERZIJA ZA ŠTAMPU]


Izbalansirana kombinacija biljnih ekstrakata, esencijalnih ulja i organskog cinka za mlečne krave.


Efekti:


 • Štiti proteine iz hrane od razlaganja u buragu, formiranjem “by pass” proteina.
 • Povećava proizvodnju mleka i njegov kvalitet.
 • Smanjuje proizvodnju amonijaka i metana u buragu.
 • Smanjuje koncentraciju uree u mleku.
 • Poboljšava reprodukciju.
 • Smanjuje broj somatskih ćelija u mleku.
 • Štiti mukozu u crevima, sprečava naseljavanje patogene mikroflore.
 • Sprečava pojavu dijareje, poboljšava konzistenciju fecesa.

Ekonomski efekat:


 • Povećana proizvodnja i kvalitet mleka.
 • Povećan dnevni prirast.
 • Poboljšana konverzija hrane, povećava iskoristljivost proteina iz kabastog hraniva, smanjuje se potreba za proteinima u koncentrovanom hranivu.

Sastav:


 • Tanin, esencijalna ulja karanfilića i cimeta, helatno vezani cink, natrijum acetat.

Organoleptičke osobine:


 • Oblik - granule.
 • Ukus - adstrigentan.
 • Boja - smeđa.

Preporučena doza:


 • Mlečne krave 20-40g / po kravi / na dan.
 • U stresnim stanjima: 2-3 puta veće doze od preporučenih tokom kratkog perioda od 3-5 dana.

Skladištenje i rok upotrebe:


 • Skladištiti u zatvorenom prostoru na suvom mestu, pri sobnoj temperaturi, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.
 • Rok trajanja 2 godine.

Pakovanje:


 • 20 kg vreće.