75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje

FARMATAN LIQUID

[VERZIJA ZA ŠTAMPU]


Tečna formulacija koja u sebi kombinuje stimulišuće efekte butirata i biljnih ekstrakata na rast i zdravlje životinja.


Efekti:


 • Štiti sistem organa za varenje, stimuliše rast korisne mikroflore u digestivnom traktu.
 • Poboljšava konzistenciju fecesa, ređa pojava dijareje kod mladih kategorija.
 • Stabilizuje životinje u stresnim stanjima svojom antioksidativnom aktivnošću.
 • Smanjuje mortalitet.
 • Poboljšava zdravstveni status i dobrobit životinja.

Ekonomski efekat:


 • Povećan dnevni prirast i rast.
 • Poboljšana konverzija hrane.

Sastav:


 • Mono-, di- i tri-giceridi buterne kiseline, tanin.

Organoleptičke osobine:


 • Oblik - tečnost.
 • Ukus - adstrigentan.
 • Boja - smeđa.

Preporučena doza:


 • Živina 1-3 L / 1000 L vode za piće tokom 8-12 sati / na dan, tokom 3-5 dana.
 • Prasad 2-5 L / 1000 L vode za piće tokom 8-12 sati / na dan, tokom 3-5 dana.
 • Telad 5-15 mL / 1000 L vode za piće tokom 8-12 sati / na dan, tokom 3-5 dana.

Skladištenje i rok upotrebe:


 • Skladištiti u zatvorenom prostoru na suvom mestu, zaštićenom od sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.
 • Pre upotrebe proizvod pažljivo promućkati. Rok trajanja 2 godine.

Pakovanje:


 • 1 i 10 L plastična ambalaža.