75, aco, aditivi, ALL, bco, bečej, beograd, blizanci, by pass, Calm, centar, COCC-X, cpm, Cycle, Dahra, dodaci, domaće, ds, ds/dso, dso, fakultet, farmatan, fiksatori, gel, glicerol, glikol, globadry, globafix, Global, globamax, globastop, heifer, Herb, hrana, hrvatska, ishrana, jetra, ketoza, korvet, koze, krave, krmače, krv, laboratorija, liquid, Liver, Lyfe, mc, medicine, melasa, mikotoksini, minerali, mlečnost, mleka, mleko, natura, Natura, nazimice, nerazgradivi, Nutrition, obrok, osemenjavanje, ovce, period, pik, pkb, plodnost, plus, poljoprivredna, poljoprivredni, prasad, prašenja, prašenje, prasići, pro, proizvodnja, propilen, proteini, prvopraskinje, prvotelke, razgradivi, repa, repe, repina, scc, šećerne, seksirano, seme, servis, sevnica, slovenija, srbija, stanica, stočarstvo, stočna, stoka, subotica, suplementi, suprasne, svinje, tanimil, tanini, telad, telići, urea, veterina, veterinarska, veterinarske, vitalis, Vitalis, vitamini, zadruga, zasušene, zasušenje, živina, životinje

FARMATAN

AKTIVNE KOMPONENTE

 • BILJNI EKSTRAKTI
 • BUTIRATI
 • ESENCIJALNA ULJA

[VERZIJA ZA ŠTAMPU]


Prirodni dodatak stočnoj hrani proizveden procesom vodene ekstrakcije tanina iz pažljivo odabranog drveta kestena i hrasta.


Koji su benefiti biljnih ekstrakata - tanina?


 • Stabilizuju fiziološke funkcije varenja kod svih životinja, stvarajući nepovoljne uslove za rast i razmnožavanje patogene mikroflore u digesvnom traktu.
 • Na pravi način izbalansirani u obroku održavaju pozitivnu crevnu mikrofloru, uz očuvanje dobrog imuniteta životinja.
 • Povećavaju konverziju hrane i prirast.
 • Smanjuju produkciju amonijaka i emisiju metana u objektima.

Koji su benefiti soli buterne kiseline?


 • Imaju pozitivan efekat na varenje i absorpciju hranljivih materija.
 • Postižu optimalan balans crevne mikroflore.
 • Predstavljaju dodatni izvor energije za životinje.

Koji su benefiti esencijalnih ulja?


 • Povećavaju proizvodnju propionata i burata u buragu i snižavaju stvaranje acetata - više slobodne energije za životinje (Besquet et al.,2002. J.Animal Sci.)
 • Brzo isplavo.

 • Visoko kvalitetni dodaci za stočnu hranu.
 • Proizvedeni od isključivo prirodnih sirovina.
 • Dobijaju se vodenom ekstrakcijom tanina iz pažljivo odabranog drveta kestena i hrasta.
 • Pozitivno utiču na crevnu mikrofloru, opšte zdravlje životinja i produkciju.

Paleta proizvoda

PreživariSvinjeŽivina
 • Farmatan MC
 • Farmatan PLUS
 • Farmatan LIQUID
 • Farmatan CP
 • Farmatan gel CPM
 • Tanimil SCC
 • Farmatan MC
 • Farmatan PLUS
 • Farmatan LIQUID
 • Farmatan CP
 • Farmatan DSO/DS
 • Farmatan ACO
 • Farmatan GEL
 • Farmatan MC
 • Farmatan PLUS
 • Farmatan LIQUID
 • Farmatan BCO

 • ODGOVORNA PROIZVODNJA - PRIRODNA REŠENJA ZA MODERNU PROIZVODNJU !!!